katalog firm
 oferty
 ogłoszenia drobne
 artykuły
 download
:: arrow Regulamin serwisu
Główna Katalog firm Ogłoszenia Giełda Download Informacje Leksykon Szukaj Reklama Kontakt
Automatyka Informatyka Produkty Narzędzia Eksploatacja Technologie Surowce Prezentacje
CENY METALI i ZŁOMU:

Polityka prywatności
Regulamin serwisu
Dodaj ogłoszenieRegulamin serwisu metPartner Drukuj
metPartner - Informacje

Regulamin serwisu metPartner

1. Serwis internetowy metPartner prowadzony jest przez

Warszawa ul. Odkryta 48A/603.

2. Serwis metPartner oferuje następujące usług:
a) wpis do katalogu firm,
b) zamieszczanie ogłoszeń,
c) zamieszczania ofert w dziale giełda,
d) zamieszczanie prezentacji graficznej w serwisie. 3. Użytkownikiem serwisu jest każda osoba odwiedzająca strony lub korzystająca z jakichkolwiek usług serwisu.

4.Użytkownik ma prawo dostępu do serwisu metPartner, dokonywania zmian danych rejestracyjnych - wpisu do katalogu firm, zamieszczania i edycji ogłoszeń oraz ofert w dziele giełda,

5. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych zgodnych z prawdą oraz ochrony loginu oraz hasła.

6. Składając zamówienie na usługę użytkownik składa jednocześnie oświadczenie o ponoszeniu pełnej odpowiedzialności za wszystkie wykorzystane w usłudze dobra będące przedmiotem ochrony prawnej.

7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wywołane treścią zamieszczoną w serwisie metPartner. Zamawiający zobowiązany jest także do pokrycia ewentualnych kosztów postępowania spornego, w tym sądowego.

8. Serwis metPartner ma prawo do:
a) weryfikacji zawartości ofert i ich prawdziwości,
b) usuwać konta użytkowników, którzy naruszają warunki regulaminu,
c) wykorzystywania danych teleadresowych użytkowników w celach marketingowo – reklamowych

9. Wszystkie płatności realizowane są na podstawie dokumentów PRO FORMA chyba że w odrębnej umowie zaznaczono inaczej.

10. Podstawą wystawienia faktury VAT jest wpłynięcie do operatora serwisu metPartner płatności, zgodnie z dokumentem PRO FORMA.

11. Serwis metPartner nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu. Serwis metPartner nie może zapewnić, że każda ze stron działa w dobrej wierze  oraz nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność osób korzystających.

12. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści publikacji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis metPartner nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku dokonania transakcji.

13. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu metPartner do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich, materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym, oraz treści naruszających interesy serwisu metPartner.

14. W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika, serwis metPartner może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały.

15. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) przez serwis metPartner. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

16. Serwis metPartner zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników.

17. Serwis metPartner nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
b) treść ofert oraz prawdziwość danych teleadresowych,
c) sposób w jaki będą wykorzystywane treści zamieszczone w serwisie metPartner,
d) treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta użytkowników przez innych użytkowników serwisu metPartner,
e)  szkody wynikające z udostępnienia hasła oraz loginu osobom trzecim,
f) przerwy w funkcjonowaniu serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od serwisu metPartner,
g) utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od serwisu metPartner,
h) ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z serwisu.

18. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailem lub faksem informacji dotyczących zmian i nowości na stronach serwisu metPartner, informacji promocyjnych, ofert, tekstów reklamowych, itp.

19. Korzystanie z serwisu metPartner wiąże się z równoczesną akceptacją regulaminu wraz ze wszystkimi jego postanowieniami. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się do stosowania treści Regulaminu i nie będzie rościł żadnych pretensji, ani roszczeń wynikających z postanowień niniejszego regulaminu

20. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania serwisu metPartner oraz uwagi co do regulaminu należy kierować na adres:


Wróć | Strona Główna